Akutte smertetilstande i bevægeapparatet

 • Blokadebehandling med lokalbedøvende injektioner på triggerpunkter, som eksempelvis tennisalbue, golfalbue, hold i ryggen og nakken. Sjældent med binyrebarkhormon

 • Medicinsk behandling med NSAID præparater

 • Vurdering med henblik på kortvarig behandling med stærkere smertestillende medicin som svage og stærke morfin præparater. Supplerende behandling hvis skønnes relevant med muskelafslappende medicin, samt medicin mod nervesmerter

 • Laserbehandling af hælsporer og ømme trædepuder, "stiletfødder"

 • Akupunktur

 • TENS

 • Manipulationsbehandling


Kroniske ikke ondartede smerter
Stabilisering af medicinsk behandling med langtidsvirkende relevante medikamenter med epilepsi medicin, anti-depressiv medicin, morfin, LDN ( Lav dosis Naltrexone)  og medicinsk cannabis ved følgende kroniske smertetilstande:

 • Ryg–og nakkesmerter, hvor kirurgi ikke er mulig

 • Fibromyalgi

 • Whiplash - piskesmæld

 • Nervesmerter af forskellige årsager. Diabetes, bivirkninger efter kemoterapi, Dissemineret Sklerose, efter blodprop i hjernen, brandsår, efter brok operationer, rygoperationer, knæoperationer

 • Vurdering med henblik på henvisning til neurostimulation ( indoperation af nervestimulator i ryggen eller i huden) til Tværfagligt Smertecenter og Neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital, Århus Universitets Hospital og Ålborg Universitets Hospital

 • Aftrapning af vanedannende medicin (morfin, beroligende medicin) og vejledning til andre smertehåndteringsmetoder


Laserbehandling
Behandling af hælsporer, ømme trædepuder, "stiletfødder" og smertefulde triggerpunkter. Øger blodcirkulation, iltoptagelse og nedsætter inflammationen. En smertefri og effektiv behandling


Akupunktur behandling
Akupunktur gives på smertefulde triggerpunkter


Manipulationsbehandling
Behandling på vibrationsplade med digitale programmer. Udføres ligeledes manuelt. Afhjælper smerter og muskelspændinger. Øger funktionsniveauet. Forbedrer muskelstyrken og balancen 


TENS behandling
Elektrisk stimulation med elektroder på smertefulde steder på huden. Dæmper smerteimpulser og stimulerer kroppens egne endofiner


Chiliplaster behandling
Ved lokaliserede overfølsomme nervesmerter på huden med allodyni, brændende smerter


Cancer smerter

 • Stabilisering af medicinsk behandling med korttidsvirkende og langtidsvirkende relevante medikamenter.

 • Lindrende behandling med medicinsk cannabis


Medicinsk cannabis - forsøgsordningen

Behandling med THC ( Tetrahydrocannabinol) og CBD ( Cannabidiol) - som topskud,  hele blomster fra Cannabis Sativa planten,  Bedrocan 22 % THC og Bediol 8 % CBD /6 % THC. Sidst er kommet Bedica - en Indica plante med et THC indhold på 14 % . Topskud kan vaporizeres (inhaleres rent uden tobak i en særlig vaporizer /fordamper)- der købes på apoteket) eller fremstilles som te eller bages i kager

Cannabis olier fra Stenocare - Canntrust fra Canada - 3 olier som er fuldspektrum produkter , dvs de indeholder hele cannabisplantens aktive stoffer, både THC, CBD og terpener.

Kommer som:

THC Drops; 25 mg THC /ml og 2 mg CBD/ml i 40 ml

CBD Drops; 25 mg CBD/ml og 2 mg THC/ml i 40 ml

1:1 Drops; THC 12.5 mg/ ml og CBD 12.5 mg/ml i 40 ml

Alle produkter koster ca 2750 kr

Der ydes særligt tilskud til cannabis produkter omfattet af forsøgsordningen - læs her :

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/tilskud-til-medicinsk-cannabis-i-forsoegsordningen-traeder-i-kraft-den-1-januar-2019/~/media/705A904947B042EF8EB14473ED0C837D.ashx?fbclid=IwAR0Z3Lo95QjA_iu87gORp5cN_r5xGFHujIKkQPwN504fHjBWbxQXrVEN7Rw

Cannabis baseret medicin fra Glostrup Apotek

Behandling med THC ( Tetrahydrocannabinol) og CBD ( Cannabidiol) som olier eller tabletter, magistrelt fremstillet af naturlige råmaterialer fra Glostrup Apoteks laboratorie. Medikamenterne er fremstillet efter kvalitetssikre, standardiserede procedurer med nøjagtig angivelse af indholdsstoffer i mg som gør dosering og monitorering af behandling sikker

Kørekort regler og cannabis behandling

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/helbred-og-koerekort/~/media/BD6455FA6E9B4C3C8E65BACE302D15B2.ashx

Behandling med LDN - Lav Dosis Naltrexone

Naltrexone er en modgift til morfin, og anvendes konventionelt på indikation morfin forgiftning eller overdosering med morfin.

I kronisk smertebehandling anvendes LDN “off label”, dvs på en anden indikation end den konventionelle.

Indikationen er dybe og brændende smerter. LDN virker bla ved at øge kroppens egne morfiner - endorfinerne.

LDN doseres i meget lave doser og optrappes langsomt over 3 måneder. Dette for at minimere eventuelle bivirkninger. Bivirkningerne er oftest kvalme, urolig søvn, træthed og mavekneb.

Når man er i behandling med LDN, må man ikke samtidig indtage medicin der indeholder morfin. Det betyder også, man ikke må tage Kodimagnyl og hostesaft der indeholder Kodein og Opium.

Mange patienter med Fibromyalgi har god effekt af LDN behandling. Men behandlingen tilbydes også til andre kroniske smerter.

Der er planlagt et stort nationalt studie ved de Tværfaglige Smertecentre, hvor man nærmere undersøger effekt og bivirkninger ved LDN behandling.

LDN fremstilles magistrelt på Glostrup og Skanderborg Apoteker i variable doser.


Mindfulness og blide smerteberoligende øvelser for nervesystemet
Smertehåndtering gennem mindfulnessmeditation og blide øvelser, der har til formål at berolige nervesystemet. Hvis du trapper ud af morfin behandling er Mindfulness teknikker en god måde at håndtere evt. abstinens symptomer.


Anæstesi
Anæstesi ydes til private klinikker og private hospitaler samt til speciallæger der har overenskomst med den offentlige sygesikring.


Speciallægeerklæring
Speciallægeerklæringer udfærdiges efter aftale


Psykolog
Smertehåndtering, individuel behandling, gruppebehandling og mindfullness. Honorar efter aftale, da psykolog er privat praktiserende