Uddannelse
2016                    SSAI – Nordisk diplom uddannelse i avanceret smertebehandling
2008                    Speciallæge i anæstesiologi
2001                    Lægevidenskabelig Embedseksamen, Københavns Universitet
1993                    Anæstesisygeplejerske, Rigshospitalet
1986                    Sygeplejerske, Bispebjerg Sygeplejeskole
1981                    Matematisk Naturfaglig student, Frederiksborg Statsskole

Autorisation/anerkendelse
2008                    Speciallæge anæstesiologi
2002                    Tilladelse til selvstændigt virke
2001                    Autorisation som læge
1993                    Autorisation som anæstesisygeplejerske
1986                    Autorisation som sygeplejerske

Ansættelser
2013-2016          Rigshospitalet, NeuroCenter, overlæge Tværfagligt Smertecenter
2013                    Gentofte Hospital, overlæge Anæstesi-operation- intensiv afdeling og   smerteklinik
2012 – 2013        Rigshospitalet, NeuroCenter, overlæge vikariat Tværfagligt Smertecenter
2011 - 2012         Gentofte Hospital, overlæge Anæstesi-operation- og intensiv afdeling samt
                            smerteklinikken
2010 – 2011        Hvidovre Hospital, uddannelsesansvarlig overlæge Anæstesiologisk afdeling
                            532
2009 – 2011       Gentofte Hospital, uddannelsesansvarlig- og forskningsansvarlig overlæge, anæstesi-                                           operation- intensiv afdeling I                    
2008 – 2009     Hørsholm Hospital, overlæge anæstesiologisk afdeling
2007 - 2008      Bispebjerg Hospital, hoveduddannelse 1. Reservelæge. Konstitueret
                           afdelingslæge fra 1 februar 2008.
2004 – 2007     Rigshospitalet, hoveduddannelse, kursusreservelæge i Anæstesiologi
                           HovedOrtoCenter, HjerteCenter, Juliane Marie Centrer, NeuroCenter, AbdominalCenter.
2003 – 2004     Rigshospitalet, HovedortoCenter og Traume Center, klinisk assistent
2002 – 2003     Hillerød Hospital, Anæstesiologisk afdeling, introduktionslæge
2001 – 2002      Frederiksborg Amt, turnuslæge, organ kirurgisk afd. Helsingør Sygehus,
                           Medicinsk afd. F, Hillerød Sygehus, Lægehuset i Espergærde)

Øvrige ansættelser
2009 – 2011      Overlæge vikar, anæstesiologisk afdeling Karlshamn, Sverige
2008 – 2016Vikar, akut lægevagt, Knarvik, Norge
2007 – 2008     Overlæge vikar,  anæstesiologisk afdeling, Hørsholm
                           Hospital og Roskilde Sygehus
2004                  Læge, uklassificeret stilling. Sentralsykehuset i Rogaland, Stavanger,
                           Norge,Anæstesiologisk afdeling.
1995 – 2001      Vikar for anæstesisygeplejerske under medicinstudiet på Rigshospitalet og
                           Gentofte Hospital
1993 – 1995      KAS Gentofte Anæstesiologisk afdeling, sygeplejerske
1991 – 1993      Rigshospitalet Anæstesiologisk afdeling, sygeplejerske
1990 – 1991      KAS Herlev Intensiv afdeling, sygeplejerske
1986 – 1990     KAS Gentofte Thoraxkirurgisk afdeling, sygeplejerske

Videnskabelig aktivitet


Kvalitetssikrings projekter
2010                  Gentofte Hospital, Sepsis mortalitet.
2003                  Rigshospitalet, Hovedortocenter og H:S Lægeambulance: Kvalitetssikrings projekt; Registrering                           af lægelig behandling på H:S Lægeambulance.
1999                  Rigshospitalet, Traume Center: Level inddeling af hospitaler i Danmark med akut modtagelse af                           traumepatienter.
1997                  Rigshospitalet, Traume Center: Medical audit; Modtagelse og initial behandling af                                                   traumepatienter.

Foredrag

2016                 DASAIM Årsmøde, Cannabinoids for the treatment of chronic neuropatic             pain     
2012                 Temadag, neurologisk afdeling Rigshospitalet,

2012                 Farmakologisk behandling af den kroniske smertepatient med kronisk    nyreinsufficiens.
2007                Foredrag Hindsgavl Intensiv Symposium 2007: Out- of- hospital- cardiac arrest, før og efter hypothermia behandling, Outcome.
2005                Foredrag og Poster, DASAIMS Årsmøde 2005: Hypotermibehandling efter hjertestop- en status.
2004                Foredrag og abstract, HLR-Kongres Budapest 2004: Why are patients not resuscitated after out-of-hospital-cardiac arrest?
2003               Foredrag og abstract, HLR-Kongres Stavanger 2003; Why are patients not resuscitated after out-of-hospital-cardiac arrest?

Kongres

2018              The Cannabinoid Conference Wienna, Austria 

2017              The Cannabinoid Conference Cologne, Germany

2017               The Cannabinoid Conference Toronto, Cannada
2016               The Eight Royal Marsden Pain and Opioid Conference
2014               WIP 2014 - World Pain Congress. Maastricht
2011                ESRA. Innsbruck
2008               ESA. København
2004               ERC. Budapest
2004               PGA. New York
2003               ERC. Stavanger
Desuden deltaget i de årlige DASAIM årsmøder og Hindsgavl Intensiv symposium

Publikationer
Jensen, Jeppe; Vilmann, Peter; Hornslet, Pernille; Horsted, Tina; Bodtger,
Uffe; Hammering, Anne; Banning, Annemarie. Nurse Administered Propofol
Sedation for Endoscopy: A risk analysis during an implementation phase
. ID:
ENDOS-2010-4681.R1


J. Bro-Jeppesen, J. Kjaergaard, T. Horsted, M. Wanscher, S. Nielsen, L.
Rasmussen, C. Hassager. The impact of therapeutic hypothermia on cerebral
performance category and self-rated quality of life after cardiac arrest.

Resuscitation, Volume 80, Issue 2, February, 2009, Pages 171-176


Horsted TI, Rasmussen LS, Meyhoff CS, Nielsen SL. Long-term prognosis
after out-of-hospital cardiac arrest.
Resuscitation. 2007 Feb;72(2):214-8. Epub
2006 Nov 13.


Horsted TI, Wanscher MC, Rasmussen LS, Lippert FK, Kjaergaard J,
Hassager C. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest-status. Ugeskr
Laeger. 2006 Jan 30;168(5):458-61. Danish.


Horsted TI, Rasmussen LS, Lippert FK, Nielsen SL. Outcome of out-ofhospital
cardiac arrest - why do physicians withhold resuscitation attempts?

Resuscitation. 2004 Dec;63(3):287-93.

Fagligt og organisatorisk engagement
2012               TR Suppleant for FAS på Gentofte Hospital
2008-2010    Medlem af det speciale specifikke råd i anæstesiologi og ansættelsesudvalget , Lægelig videreuddannelse i Region Øst
2007-2008    Fælles tillidsrepræsentant for YL på Bispebjerg Hospital
2004-2007    Bestyrelsesmedlem i FYA, medlem i DASAIM’s Videreuddannelsesudvalg,
                       speciale specifikke råd i anæstesiologi
2003-2004    Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Yngre Læger. Medlem af FAYL’s
                       Forsknings- og uddannelsesudvalg samt Arbejds- og miljøudvalg. Medlem af
                       DADL’s Arbejdsmiljøudvalg og Uddannelsespolitisk udvalg
2001-2003    Reservelægerådsformand Helsingør og Hillerød Sygehuse,
                      Amtsreservelægerådsformand i Frederiksborg Amt, bestyrelsesmedlem i
                      Frederiksborg Amts Lægekredsforening, medlem af det Amtslige
                      videreuddannelsesudvalg, medlem af FAYL’s repræsentantskab. Medlem af
                     Det Regionale Råds videreuddannelsesudvalg i Region Øst. Kontaktperson for
                     ”Lægekultur” i Frederiksborg Amt

Kurser
Akupunktur på et naturvidenskabeligt grundlag
Kursus for nye ledere, Gentofte Hospital
Kursus for hovedvejledere, Herlev Hospital
LAS I, II, III
Den yngre læge som leder
NLP
DADL’s Forhandlingsteknik kursus I,II
FAYL’s Tillidsrepræsentant kursus I,II og III
Forskningsgrundkursus
Praktisk Pædagogik for læger
Modul I og II i forskningsmetodologi
ALS
FYA kursus Den blødende patient
FYA kursus Patienten med shock
FYA kursus UL-vejledte perifere nerveblokader
A-kurser for læger i hoveduddannelse i anæstesilogi
Introduktionskursus for læger i introduktionsstilling i anæstesiologi
Lægeforeningen og Fællesudvalget i Region Øst:
EKG
Traumepatienten
Intensivmedicin, væske, ernæring- og smertebehandling
Rationel antibiotikabehandling

Undervisning
Den nyreinsufficiente kroniske smertepatient
Kursus for praktiserende læger: Den kroniske smertepatient, behandlings
strategier.
Rigshospitalet
Stud. med, 9.semester i anæstesiologi
Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i anæstesiologi
Hvidovre Hospital
Stud. med, 9.semester i anæstesiologi
Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i anæstesiologi
Læger og sygeplejersker kursus i ”NAPS”
Gentofte Hospital
Udenlandske læger; Journalskrivning, hjertestopbehandling, lægekultur i
Danmark.
Sygeplejersker; iv-medicinering og transfusion, modtagelse og behandling af
patienter med forgiftninger af designer drugs, neurotraumer, den anafylaktiske
patient.
Hillerød Hospital
Læger i hoveduddannelse i anæstesiologi; Den uddannelsessøgende læge
Herlev Hospital
Hjertestop undervisning for hospitalsansatte, klinisk vejleder for
introduktionslæger i Anæstesiologi.
Bispebjerg Hospital
Mensendieck studererende; Bevægeapparatets Anatomi inkl. Eksamination
Dansk Mensendieck Institut

Erfaring/uddannelse inden for de 7 kompetencer


Den medicinske ekspert
Erfaring:
16 års erfaring som læge
12 års erfaring som anæstesilæge ved universitetsafdelinger
Bred kompetence inden for det anæstesiologiske speciale
Dog særligt i ØNH, pædiatri, gynækologi, kar og ortopædi
6 års erfaring med kroniske smertepatienter. Monofaglige, simple i 12 mdr.,
tværfaglige, komplekse i 29 mdr.
Uddannelse:
Speciallæge i anæstesiologi november 2008
Relevant kursusaktivitet

Kommunikator
Erfaring:
Almen kommunikativ erfaring gennem arbejdet som læge og sygeplejerske.
Varetagelse af den vanskelige samtale i forbindelse med anæstesi og intensiv
behandling af kritisk syge patienter, og i forbindelse med modtagelse af traume
patienter. Gennem dette stiftende relationer til specielt de pårørende i
krisesituation.
Erfaring i relation til teamsamarbejde på operationsgang og intensiv afdeling i
forhold til afvikling af opgaver tværfagligt. Særligt fokus på tværfagligt
samarbejde (læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, sekretærer,
forskningsansatte) i relation til ansættelse på tværfagligt Smertecenter
Rigshospitalet. I forlængelse af dette, vanskelige og udfordrende samtaler og
behandlingsansvar over for patienter med komplekse kroniske smertetilstande.
Erfaring fra arbejdet som klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge.
Afholdelse af MUS og mentor for afdelingslæger. Erfaring fra det fagpolitiske
arbejde, forhandlings situationer, mødeafvikling
Uddannelse:
Ledelses kursus ” Nye ledere”, Gentofte Hospitals HR afdeling, 2010
Kursus for hovedvejledere, Herlev Hospital 2009
Deltagelse i tillidsrepræsentant kurser
Kursus under DADL , Den yngre læge som leder
LAS I, II, III
NLP

Leder/Administrator
Erfaring:
Uddannelsesansvarlig overlæge
Forskningsansvarlig overlæge
Afholdelse af MUS for afdelingslæger
Mentor for afdelingslæger
Bestyrelsesmedlem i FAYL
Planlægning af temadage, samt interne, eksterne undervisnings seancer
Tillidsrepræsentants funktioner på formands niveau, Virksomheds MED
arbejde
Daglig koordinator på operationsgangen
Bagvagts funktion på operationsgang, intensiv afdeling og skadestue
Planlægning og afvikling af kurser under FYA
Teamleder, koordinator som sygeplejerske
Uddannelse:
SSAI, nordisk smerteuddannelse påbegyndt november 2014, afsluttet i
november 2016
Ledelses kursus ” Nye ledere” , Gentofte Hospitals HR afdeling, 2010
Hovedvejleder kursus, Herlev Hospital, 2009
Deltagelse i tillidsrepræsentant kurser, I,II,III samt forhandlingsteknik I+II
Kursus under DADL , Den yngre læge som leder
LAS I, II, III
NLP

Sundhedsfremmer
Erfaring fra fællesvagt med palliativ afdeling Bispebjerg Hospital (kost,
mindfulness). Generel rådgivning af patienter der skal have anæstesi. Specielt
rådgivning i forbindelse med livsstilsygdomme og deres betydning for anæstesi
(tobak, alkohol, overvægt).

Akademiker
5 originale artikler, heraf de 3 som førsteforfatter
Foredrag Hindsgavl Intensiv Symposium 2007
2 Poster DASAIM’s årsmøde 2005, 2016
2 Abstracts og foredrag ERC kongres 2003,2004
1 års ansættelse som klinisk assistent ved HOC, Rigshospitalet med fokus på
præhospital, hjertestop behandling, overlevelse og livskvalitet
Som forskningsansvarlig, initiativtager og tovholder på projekter

Professionel
18 års erfaring som læge
Teamleder og ansvarlig for koordination og afvikling af patientforløb, hvor
ressourcer og etiske aspekter inddrages under hensyntagen til kompetencer,
kvalitet, patienttilfredshed og sikkerhed.
Arbejdet som tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem har ofte omfattet
emner som i høj grad har handlet om etiske og juridiske, samt administrative
normer for lægelig funktion (ansættelser, afskedigelser). Agere loyalt mellem
ledelse og kolleger.
Konfliktløser i forbindelse med vanskelige uddannelsesforløb og lægekultur

Pædagogik
Erfaring:
Mangeårig kontinuerlig undervisning både som sygeplejerske og læge inden
for flere emner, i flere samarbejdende afdelinger.
Generel undervisning inden for anæstesiologi og intensiv medicin på flere
niveauer og af flere faggrupper.
Udvikling af kurser under FYA
Undervisning af medicinstuderende under klinisk ophold på anæstesi- og
intensiv afdeling
Praktisk erfaring som klinisk vejleder for introduktionslæger og
hoveduddannelsessøgende læger i anæstesi
Erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge i anæstesi
Uddannelse:
DADL, Kursus i pædagogik